Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Ledarskap och kvalitetsutveckling (Leadership and Quality Improvement) 10,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

- entreprenörskap
- evidensbaserad praxis
- kvalitetsverktyg
- lagar och regelverk
- ledarskap
- metoder och design för kvalitetsutveckling
- organisation och processer
- teori inom aktuellt huvudämne
- utvärdering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutad kurs Arbetsterapi i yrke och forskning, 30 hp samt 60 hp från kurserna Aktivitet och utveckling genom hela livet, 30 hp och Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 hp, Arbetsterapi och aktivitetsproblem genom hela livet, 9 hp, Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp, Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid ohälsa och utsatta livssituationer, 9 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HLKN10
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2020-06-03 09:06:27