Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Medicinsk bildbehandling 7,5 hp

Kursinnehåll

- analoga och digitala bildsystem
- bildrekonstruktionsmetoder
- bilders spatiala frekvensinnehåll
- bildfiltrering
- bildkvalitet kontra stråldos

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 45 hp inom Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi, 180 hp eller Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 hp. Av de avslutade kurserna om 45 hp ska kurserna Medicinsk fysik, 7,5 hp, Anatomi och fysiologi, grundkurs, 7,5 hp och Klinisk fysiologi, introduktionskurs, 7,5 hp alt. Radiografi, introduktionskurs, 7,5 hp ingå, eller motsvarande kunskaper..

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: HMBK16
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2018-02-23 10:33:13