Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Medicinsk fysik 7,5 hp

Kursinnehåll

- atom - och kärnfysik
- strålning
- strålningens växelverkan med materia
- strålningsdosimetri
- strålningsdetektorer
- strålningsbiologi
- strålskydd
- magnetresonans
- ultraljud
- medicinska tillämpningar: röntgen, nuklearmedicin, magnetresonanstomografi, ultraljud och strålbehandling

Förkunskapskrav

Grundl. behörighet

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: HMFG11
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2011-03-14 07:13:45