Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Models and Perspectives on Health and Disability 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

- classifications of health and health interventions
- models of disability
- disability and culture
- client centered care
- quality improvement

Förkunskapskrav

General entry requirements.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HMHG18
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2018-01-11 12:35:07