Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Människan i ett livscykelperspektiv 10,5 hp

Kursinnehåll

- barns och ungdomars fysiska, sociala och psykologiska utveckling
- primärt biologiskt, socialt och psykologiskt åldrande
- psykologiska forskningstraditioner och metoder
- neuropsykologi
- personlighets- och utvecklingspsykologi
- kognitiv psykologi
- socialpsykologi
- hälsopsykologi
- perceptionspsykologi
- motivationspsykologi
- emotionspsykologi
- krispsykologi

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HMLG18
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2017-10-02 07:18:22