Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi - inriktning oral hälsa 7,5 hp

Kursinnehåll

- allmän och speciell mikrobiologi
- mikrobiologisk diagnostik
- resistensproblematik
- verkningsmekanismer hos antibakteriella och antivirologiska läkemedel
- oral mikrobiologi och immunologi
- vårdhygien och smittskydd
- immunsystemets uppbyggnad och funktioner
- lagar och förordningar inom vårdhygien och smittskydd
- etiska aspekter på vårdhygien

Förkunskapskrav

Grundl. behörighet

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: HMOA17
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2011-12-09 09:16:34