Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Mechanics related to Prosthetics and Orthotics 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Mathematics:
- derivatives
- integrals
- differential equations
- trigonometric functions
- vectors

Mechanics:
- classical mechanics, force, static equilibrium, free body diagram
- center of mass
- kinematics, speed, acceleration, movement in cartesian coordinates
- Kinetics, Newton’s laws of motion
- power, work, energy

Förkunskapskrav

General entry requirements.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HMPG18
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2018-01-11 12:34:02