Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning litteraturstudier 7,5 hp

Kursinnehåll

- radioaktiva läkemedel; produktion, hantering och funktion
- nuklearmedicinsk undersökningsmetodik
- strålningsbiologi, strålskydd och lagstiftning
- patient- och anhörigbemötande i samband med undersökning
- omvårdnad i samband med nuklearmedicinska undersökningar
- hållbar utveckling
- patofysiologi relaterat till grundläggande nuklearmedicinska undersökningsmetoder

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 90 hp inom Biomedicinsk analytiker programmet, inriktning klinisk fysiologi, 180 hp, alternativt Röntgensjuksköterskeprogrammet, 180 hp varav avslutade medicinska kurser om 45 hp samt Klinisk fysiologi introduktionskurs 7,5hp alt Radiografi, introduktionskurs 7,5 hp och Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, grundkurs, 7,5 hp alt Radiografi, klinisk baskurs 7,5hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HNLN19
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2019-06-18 08:11:29