Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning III 7,5 hp

Kursinnehåll

- specialistkliniker
- biomarkörer för riskbedömning
- estetisk tandvård
- implantatbehandling och komplikationer
- remittering
- etisk analys
- hållbar utveckling
- mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser i Oral hälsa, introduktion, 7,5 hp, Anatomi och fysiologi, grundkurs, 7,5 hp, Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi – inriktning oral hälsa, 7,5 hp, Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa, 7,5 hp, Människan i ett livscykelperspektiv, 10,5 hp, Oral hälsa, beslutsgrundande teori och klinisk tillämpning, 12 hp, Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp, Hälsokommunikation, 7,5 hp, Oral hälsa, beslutsfattande teori och behandling vid oral sjukdom, 15 hp, Orala hälsans bestämningsfaktorer 7,5 hp, Oral hälsa och hälsofrämjande i ett livscykelperspektiv, 15 hp och Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning I, 15 hp, samt genomgångna kurser i Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning II, 15 hp, Oral hälsa i ett samhällsperspektiv, 7,5 hp och Vetenskaplig fortsättningskurs inom oral hälsa 7,5hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HOBN12
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2022-04-19 08:21:48