Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Occupational Therapy, Community-based Practice 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Lokalt samhällsbaserat arbete har fått allt större vikt inom arbetsterapi. I kursen kommer begrepp och strategier som är relevanta i detta arbete att diskuteras och användas. Studenten utvecklar ett lokalt, samhällsbaserat program för en marginaliserad grupp, med målet att tillfredsställa deras behov av aktivitet och delaktighet i samhället. Sociala och etiska aspekter kommer också så att beaktas.

Kursinnehåll

- community-based practice
- community development
- program development
- social aspects of marginalisation

Förkunskapskrav

A Degree of Bachelor of Science in Occupational Therapy (180 credits)

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: HOCR27
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2023-11-01 13:07:21