Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Orala hälsans bestämningsfaktorer 7,5 hp

Kursinnehåll

- olika bestämningsfaktorer, exempelvis tobak, farmaka och vanliga sjukdomar samt dess påverkan på den orala hälsan
- litteratursökning
- evidensbaserad vård

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser i Oral hälsa, introduktion, 7,5 hp, Anatomi och fysiologi, grundkurs, 7,5 hp, Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi - inriktning oral hälsa, 7,5 hp och Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa, 7,5 hp och även genomgångna kurser i Människan i ett livscykelperspektiv, 10,5 hp, Oral hälsa, beslutsgrundande teori och klinisk tillämpning, 12 hp och Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HOHK10
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2020-06-03 09:06:18