Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning II 15 hp

Kursinnehåll

- bettfysiologi
- diagnostik
- individuell vårdplanering
- preventiva, behandlande åtgärder
- radiologiska differentialdiagnoser
- analys av insatta åtgärder
- reflektion kring eget arbete och insats
- dentala specialinstrument
- implantat
- stödbehandling
- dokumentation
- individer med speciella behov
- våld i nära relationer
- uppsökande tandvård
- ergonomi
- samtalsteknik och beteendepåverkande metoder
- etisk analys
- förbättringsarbete
- hållbar utveckling

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutade kurser i Oral hälsa, introduktion, 7,5 hp, Anatomi och fysiologi, grundkurs, 7,5 hp, Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi - inriktning oral hälsa, 7,5 hp, Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa, 7,5 hp, Människan i ett livscykelperspektiv, 10,5 hp, Oral hälsa, beslutsgrundande teori och klinisk tillämpning, 12 hp, Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp, Hälsokommunikation, 7,5 hp, Oral hälsa, beslutsfattande teori och behandling vid oral sjukdom, 15 hp och Orala hälsans bestämningsfaktorer, 7,5 hp samt genomgångna kurser i Oral hälsa, Kliniskt beslutsfattande och tillämpning I, 15 hp och Oral hälsa och hälsofrämjande i ett livscykelperspektiv, 15 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HOHN11
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2021-05-24 16:20:51