Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Oral hälsa, introduktion 7,5 hp

Kursinnehåll

- grundläggande begrepp inom oral hälsa
- människosyn och grundläggande värderingar i vården
- teorier och uppfattningar om hälsa och ohälsa
- begreppen prevention och promotion
- tandhygienistprofessionen
- lagar och yrkesetiska regler
- tandutveckling
- tandanatomi
- huvudets och halsens anatomi
- förbättringskunskap
- hållbar utveckling (introduktion)

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: HOIG17
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2017-04-10 08:49:17