Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Oral hälsa, beslutsgrundande teori och klinisk tillämpning 12 hp

Kursinnehåll

- bettutveckling
- cariologi
- parodontologi
- odontologisk radiologi
- strålskydd
- professionellt förhållningssätt och etik i tandvården
- grundläggande näringslära
- basala hygienrutiner i tandvården
- preventiva metoder
- undersökningsmetodik
- personligt förbättringsarbete
- hållbar utveckling (ekologiskt, ekonomiskt, socialt)
- mänskliga rättigheter

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HOKG18
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2017-04-11 08:11:22