Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning I 15 hp

Kursinnehåll

- diagnostik
- munslemhinneförändringar
- tand- och bettutvecklingsstörningar
- karies och parodontala sjukdomar
- undersökningsmetodik
- hälsofrämjande, förebyggande och behandlande åtgärder
- dokumentation
- anestesi
- kommunikation och samtal
- hygienrutiner inom tandvården
- ergonomi
- etik
- hållbar utveckling
- HBTQ

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser i Oral hälsa, introduktion, 7,5 hp, Anatomi och fysiologi, grundkurs, 7,5 hp, Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi - inriktning oral hälsa, 7,5 hp, Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa, 7,5 hp, Människan i ett livscykelperspektiv, 10,5 hp, Oral hälsa, beslutsgrundande teori och klinisk tillämpning, 12 hp och Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp samt genomgångna kurser i Hälsokommunikation, 7,5 hp, Oral hälsa, beslutsfattande teori och behandling vid oral sjukdom, 15 hp och Orala hälsans bestämningsfaktorer, 7,5 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HOKN11
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2020-12-02 07:26:07