Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Patientsäkerhet I 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill erövra grundläggande kunskaper och färdigheter inom patientsäkerhetsarbetet. Vi utgår från systemteoretiska modeller för att förstå situationer och förebygga vårdskador, där stor vikt läggs på samverkan mellan teknik, regelverk, organisation och människa. Detta för kunna delta i framtida patientsäkerhetsarbetet med människan som resurs och helhetssyn som grund.

Kursinnehåll

- säkerhet och systemsyn
- organisation och kultur
- mänskliga faktorn – människan som resurs för säkerhet
- verktyg och metoder för patientsäkerhet och resiliens
- lagar och föreskrifter

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp i en utbildning inom vård, medicin, teknik eller samhälls-/beteendevetenskap inklusive ett examensarbete omfattande 15 hp eller motsvarande och minst två års erfarenhet inom Hälso- och sjukvårds- eller omsorgsområdet.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HP1R28
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2018-12-20 15:23:31