Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa 7,5 hp

Kursinnehåll

- vanliga sjukdomar och sjukdomsbehandling som kan ha betydelse för den orala hälsan och tandvårdsbehandling, så som hjärt- kärlsjukdomar, luftvägs- och infektionssjukdomar, samt neurologiska, metabola och reumatiska sjukdomar
- grundläggande farmakologi; farmakologiska begrepp, farmakodynamik och farmakokinetik
- receptförskrivning
- basal hjärt- lungräddning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgången Anatomi och fysiologi grundkurs 7,5 hp eller
motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: HPFA18
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2011-05-24 09:08:36