Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Psykologins grunder 3,5 hp

Kursinnehåll

- stress och coping
- kris
- motivation och känslor
- socialpsykologiska teorier och begrepp

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HPGG12
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2022-06-02 15:40:45