Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Projektplanering och stöd för kvalitetsförbättring 7,5 hp

Kursinnehåll

- projektledning, inklusive intressentanalys, kommunikationsplan, riskanalys, tidsplanering, gruppdynamik och förändringspsykologi
- mötesteknik
- olika roller och angreppssätt för att driva och stödja förbättringsarbete i vård, omsorg och socialt arbete

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade obligatoriska kurser inom programmet för Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg: Drivkrafter och inspirationskällor för förbättringsarbete 5 hp, Förbättringskunskap I, 5 hp, Patientens/brukarens perspektiv, 5 hp samt genomgång av följande kurser: Systemtänkande; organisering, ledning och styrning av omsorg samt hälso- och sjukvård, 10 hp och Förbättringskunskap II, 5 hp eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1F
Kurskod/Ladokkod: HPPS26
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2018-01-15 14:33:04