Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Pediatrik och pediatrisk omvårdnad hos för tidigt födda och svårt sjuka barn 7,5 hp

Kursinnehåll

- etiologi, diagnostik och behandling vid olika pediatriska tillstånd hos förtidigt födda och svårt sjuka barn
- omvårdnad till förtidigt födda och svårt sjuka barn och deras familjer farmakologiska principer och dess tillämpningar på barn och ungdomar
- omvårdnad vid smärta och komplexa pediatriska vårdsituationer samt i livets slutskede
- teorier för att förstå det sjuka barnet och familjens livssituation samt för att stödja deras hälsa
- redskap för reflektion och självvärdering av tillägnad kunskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HPTR20
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2022-12-07 14:12:06