Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv 15 hp

Kursinnehåll

- begrepp såsom personcentrerad vård, människa, miljö, hälsa och vårdande
- personcentrerad vård utifrån individens grundläggande behov i det korta mötet
- personcentrerad vård till barn, vuxna och äldre
- etiska teorier och principer samt beslutsmodeller och professionsetik
- kommunikation och interprofessionell interaktion
- bedömning, planering, genomförande och utvärdering av vård inom områdena; cirkulation, andning, nutrition, elimination, aktivitet, hud och smärta
- principer, metoder och tekniker i samband med personcentrerad vård
- patientsäkerhet
- ergonomi och lyftteknik
- läkemedelshantering
- läkemedelsberäkning II

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HPVG18
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2018-06-01 13:38:06