Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Psykologi, grundkurs 7,5 hp

Kursen behandlar, på en grundläggande nivå, psykologiska teorier, perspektiv och begrepp samt psykologi som vetenskap och forskning.

Kursinnehåll

  • Psykologiska forskningstraditioner och metoder
  • Neuropsykologi
  • Personlighets- och utvecklingspsykologi
  • Kognitiv psykologi
  • Socialpsykologi
  • Hälsopsykologi
  • Perceptionspsykologi
  • Motivationspsykologi
  • Emotionspsykologi
  • Krispsykologi

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: HPYG16
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2020-03-10 09:18:23