Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde 7,5 hp

Kursinnehåll

- specialistsjuksköterskans arbetsområde, yrkesfunktion och ledarskap
- fördjupning inom ämnet omvårdnad och dess konsensusbegrepp
- fördjupning utifrån kärnkompetenser i relation till specialistsjuksköterskans yrkesfunktion
- författningar, lagar, riktlinjer och konventioner om mänskliga rättigheter relevant för specialistsjuksköterskans arbetsområde
- fördjupning avseende vetenskapligt arbetssätt (datainsamling och databearbetning) inom kvalitativ och kvantitativ metod

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HSAR29
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2021-06-15 14:51:54