Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Scientific Methods and Statistics 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

- research ethics
- qualitative data collection methods
- common methods for analysing qualitative data
- quantitative research design
- data management and descriptive statistics
- hypothesis testing (including tests between two or more groups)
- measurement error
- reliability and validity
- statistical power

Förkunskapskrav

General entry requirements.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HSCG10
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2020-04-21 07:48:33