Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Sjukdomslära, diagnostik och behandling, grundkurs 7,5 hp

Kursen behandlar vanliga sjukdomars patofysiologiska utveckling, vanlig diagnostik och medicinsk behandling.

Kursinnehåll

- hjärt-kärlsjukdomar
- lungsjukdomar
- neurologiska sjukdomar
- njursjukdomar
- mag-tarmsjukdomar
- muskel- och skelettsjukdomar
- blodsjukdomar
- endokrina sjukdomar
- tumörsjukdomar

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången grundkurs i Anatomi och fysiologi, 7,5 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: HSDK11
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2012-05-22 10:55:34