Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Sjukdomslära med förskrivningsrätt 7,5 hp

Kursinnehåll

- smärta och smärtbehandling
- nutrition och förskrivning av näringsdryck och preparat
- ögonsjukdomar
- infektionssjukdomar
- mag- och tarmsjukdomar samt gynekologi
- sår och sårvård
- hudsjukdomar
- inkontinens
- läkemedels- och hjälpmedelsförskrivning
- stomi och stomivård

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HSFR29
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2021-04-22 08:52:34