Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Samskapande hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 7,5 hp

Kursinnehåll

- folkhälsa på lokal, nationell och internationell nivå i relation till hållbar utveckling
- hälsofrämjande arbete med fokus på levnadsvanor, friskfaktorer och skyddsfaktorer av betydelse för hälsa (fysisk, psykisk, social, kulturell, existentiell och sexuell hälsa) och välbefinnande
- motiverande samtal och samtalsmetodik vid hälsosamtal och telefonrådgivning
- riskfaktorer för ohälsa samt att förebygga sjukdom som riktas mot samhälle, grupp och individ, exempelvis former för rehabilitering inom primärvården
- e-hälsa som verktyg
- distriktssköterskans specifika mottagningsverksamhet med fokus på uppföljning och utvärdering
- A-E bedömning och triagering inom primärvården

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Dessutom krävs avslutade kurser i Omvårdnad på avancerad nivå inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde 7,5 hp och Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom 7,5 hp eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HSHS20
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2022-04-06 10:42:24