Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Speciell undersökningsmetodik, inriktning nuklearmedicin 7,5 hp

Kursinnehåll

- arbete i hotlab, iordningställande/hantering samt dokumentation av radiofarmaka (inklusive PET-tracers) framställning och kvalitetskontroll
- fysikaliska principer för utrustning
- kvalitetskontroller, analys av felkällor
- radionuklidterapi
- fördjupad undersökningsmetodik och diagnostik inom nuklearmedicin
- användningsområden för PET
- användningsområden för SPECT

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 60 hp från år 2 och avslutade kurser om 22,5 hp från termin 5 inom biomedicinska analytikerprogrammet.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HSNN19
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2019-12-12 14:34:58