Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Systemtänkande: organisering, ledning och styrning av omsorg samt hälso- och sjukvård 10 hp

Kursinnehåll

- system, organisering, gränser och gränssnittshantering

- processer och processteori med anknytning till vård och omsorg

- hälsoekonomiska aspekter

- organisationskultur, praxis och förändring

- förbättringsledning, förhållningssätt och beteende - i relation till system i förändring

- verksamhetsstyrning och ledning i en multiprofessionell miljö

- ledarstil, kommunikation och feedback

- motivation, makt och påverkan

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 högskolepoäng i en utbildning inom medicin, vård, teknik eller samhälls-/beteendevetenskap eller motsvarande. Dessutom krävs två års arbetslivserfarenhet..

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: HSYR25
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2014-11-24 14:31:30