Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Teamsamverkan i en föränderlig organisation 7,5 hp

Kursen behandlar:
- Teorier, definitioner och föreställningar kring individ, grupp och samhälle vad gäller organisation, profession och förändring
- Organisationskulturens betydelse för utveckling och samverkan internt samt externt inom olika organisationer
- Brukare/patientens roll i samverkan
- Teamarbete, professionellt och mångprofessionellt vad gäller roll, identitet och makt
- Teamutveckling och teamsamverkan inom och mellan olika organisationer
- Aktuell forskning om teamsamverkan i föränderliga organisationer
- Framtida utmaningar inom teamsamverkan i föränderliga organisationer.

Kursinnehåll

Kursen behandlar:
- teoretiska perspektiv och modeller rörande team och samverkan inom/mellan professioner och organisationer
- brukare/patientens roll i samverkan
- teamarbete, professionellt och mångprofessionellt vad gäller roll, identitet och makt
- teamutveckling och teamsamverkan inom och mellan olika organisationer
- aktuell forskning om teamsamverkan i föränderliga organisationer
- framtida utmaningar inom teamsamverkan i föränderliga organisationer.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i ämne inom vård, oral hälsovetenskap eller samhälls- och beteendevetenskap alternativt yrkesexamen som Socionom, 210 hp, Sjuksköterska, 180 hp, Arbetsterapeut, 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: HTSR21
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2013-02-04 14:34:07