Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Verksamhetsförlagd utbildning inom specialistsjuksköterskans arbetsområde med inriktning mot pediatrisk omvårdnad 7,5 hp

Kursinnehåll

- barnsjukvårdens organisation och arbetssätt
- omvårdnad vid ohälsa hos barn och ungdomar och komplexa vårdsituationer
- barnsjuksköterskans ansvar för att leda omvårdnaden
- kliniska bedömningar och beslutsfattande i relation till vanligt förekommande problem och frågeställningar vid ohälsa bland barn och ungdomar
- etiska aspekter inom barnsjukvård
- kritiskt reflekterande förhållningsätt i omvårdnaden

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HVOR29
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2019-10-10 15:35:00