Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Strategy and Technology 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Models and concepts in strategic management, production and innovation are introduced. A more general overview is followed by analysis of a firm’s internal and external environment, the strategic choices, implementation and production & innovation management.

Förkunskapskrav

30 credits in Business Administration or Economics including Marketing 7.5 credits, Organization theory 7.5 credits and Finance 7.5 credits.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: JSTK14
Kursen ges vid: Jönköping International Business School
Senast ändrad 2015-05-20 14:33:38