Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Matematik I för grundlärare 4-6 7,5 hp

Kursinnehåll

 • Skolans och lärarens ansvar enligt aktuella styrdokument
 • Talförståelse och tals egenskaper utifrån ett ämnesteoretiskt och ämnesdidaktiskt perspektiv
 • Operationer med hela tal, rationella tal och reella tal samt om olika talsystem, symboler och positionssystemet i en historisk utveckling
 • Centrala matematiska begrepp, olika strategier och metoder i aritmetik och deras användbarhet och relevans för elevers kunskapsutveckling i grundskolan
 • Aktuella forskningsresultat om elevers lärande i aritmetik
 • Betygssättning
 • Analys och bedömning av elevuppgifter
 • Didaktiska modeller för att utveckla elevers lärande i aritmetik och förståelse för tals egenskaper
 • Koppling mellan lika matematiska kunskapsområden
 • Lektionsplanering
 • Praktiska lärprocesser med inriktning mot utomhuspedagogik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat om minst 15 hp i utbildningsvetenskaplig kärna eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: L1MK12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2022-11-09 11:25:39