Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Verksamhetsförlagd utbildning III för förskollärare 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen är förlagd till anvisad VFU-plats där studenterna följer och aktivt deltar i verksamheten utifrån kursens målbeskrivning. VFU:n skall genomföras i för förskollärarexamen relevant verksamhet.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat i Förskola, skola och läraryrket på vetenskaplig grund för förskollärare, 10,5 hp, Lärande och utveckling för förskollärare, 7,5 hp och Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare, 7,5 hp. Dessutom krävs godkänt resultat inom Förskolepedagogiskt område, 30 hp varav Didaktiskt arbete i förskolan I, 15 hp ska ingå samt godkänt resultat i Verksamhetsförlagd utbildning II, 7,5 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: L2VN12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2022-06-03 10:13:32