Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Verksamhetsförlagd utbildning IV för förskollärare 10,5 hp

Kursinnehåll

Kursen är förlagd till anvisad VFU-plats där studenten följer och aktivt deltar i verksamheten utifrån delkursens innehåll och målbeskrivning. VFU:n ska genomföras i för förskollärarexamen relevant verksamhet. Två av VFU-periodens veckor förläggs i förskoleklass och de resterande fem i förskola.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat inom Utbildningsvetenskaplig kärna, 33 hp varav Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund för förskollärare, Lärande och utveckling för förskollärare, Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare och Uppföljning, utvärdering och utveckling I ska ingå. Dessutom krävs inom Förskolepedagogiskt område, 45 hp varav Didaktiskt arbete i förskolan I och Barns språkliga lärande och kommunikation i förskolan ska ingå samt godkänt resultat i Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I , 4,5 hp, VFU II, 7,5 hp, VFU III, 7,5 hp eller motsvarande. Utöver det krävs genomgången kurs i Naturvetenskap och teknik i förskolan, 15 hp, Utforskande matematik i förskolan, 15 hp, och Förskollärarens profession, 7,5 hp eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: L4VN13
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-01-04 14:14:35