Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Bedömning och betygssättning för grundlärare 4-6 (UVK) 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Förhållandet mellan kunskapssyn, styrdokument, undervisningspraktik och olika former för bedömning (alignment)
  • Styrdokumentens olika delar och inbördes relation, samt deras relation till undervisningsplanering, bedömning och betygssättning
  • Bedömning i formativa och summativa syften
  • Nuvarande betygssystem och betygsskala samt jämförelser historiskt och internationellt
  • Skolans bedömningsrelaterade dokumentation utifrån pedagogiska och juridiska perspektiv
  • Kritisk analys och konstruktion av uppgifter och prov som kan användas som grund för bedömning av och för lärande
  • Bedömning och betygssättning av konkreta elevprestationer
  • Pedagogisk planering, bedömningsmatriser och prov i praktiken
  • Validitet, reliabilitet, rättssäkerhet, likvärdighet, Opportunity to Learn (OTL) och rättvisa i relation till styrdokument och kunskapssyn, samt vad detta innebär i praktiken
  • Likvärdighet ur olika perspektiv och bedömning av elever i svårigheter

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat om minst 25,5 hp i utbildningsvetenskaplig kärna, minst 75 hp i ämnes- och ämnesdidaktiska studier (engelska, matematik, svenska eller valbart fördjupningsområde) samt Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare 4-6, 7,5 hp eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LB4N12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2022-01-12 14:04:45