Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Bedömning och betygsättning för grundlärare fritidshem (UVK) 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Förhållandet mellan kunskapssyn, styrdokument, undervisningspraktik och olika former för bedömning (alignment)
  • Styrdokumentens olika delar och inbördes relation, samt deras relation till undervisningsplanering och betygsättning
  • Bedömning i summativa och formativa syften
  • Pedagogisk planering i praktiken
  • Bedömning och betygsättning av konkreta elevprestationer
  • Bedömning i förhållande till individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen
  • Bedömningspraktiker i fritidshemmet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat om minst 15 hp i utbildningsvetenskaplig kärna, minst 15 hp i fritidspedagogik och minst 7,5 hp i valt praktiskt eller estetiskt ämne. Därutöver godkänt resultat på Verksamhetsförlagd utbildning I för grundlärare 4,5 hp (VFU I) eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LBBK12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2021-12-13 07:16:49