Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Bild för grundlärare, 16-30 hp 15 hp

Syftet med kursen är att utveckla fördjupade praktiska och teoretiska kompetenser inom de bildskapande och bilddidaktiska områdena. Kursen är en grundläggande kurs omfattande 15 hp, och den sista av två kurser i ett block om sammanlagt 30 hp.

Kursinnehåll

• Visuell kultur och fördjupade teori- och begreppsbildningar
• Bild och populärkultur, analys och didaktiska utgångspunkter
• Bildskapande och narrativitet
• Digitala medier, TV och film
• Fotografering och bildhantering med digitala tekniker
• Filmproduktion och filmdidaktik
• Bild i ämnesintegrerat arbete
• Betyg och bedömning, fördjupning
• Ämnesdidaktik, fördjupning
• Bild och inkluderande undervisning
• Interkulturella perspektiv i Bild

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat om minst 15 hp i utbildningsvetenskaplig kärna samt genomgången kurs Bild för grundlärare 1-15 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LBGK12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-04-06 13:37:49