Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Bedömning och betygssättning för kompletterande pedagogisk utbildning (UVK) 7,5 hp

Kursinnehåll

• Förhållandet mellan kunskapssyn, styrdokument, undervisningspraktik och olika former för bedömning och betygssättning (alignment)
• Skolans bedömningsrelaterade dokumentation utifrån juridiska och pedagogiska perspektiv
• Pedagogisk planering och bedömningsmatriser
• Kommunikativ förmåga i den pedagogiska verksamheten
• Likvärdighet ur olika perspektiv, möjligheter till lärande och perspektiv på bedömning av elever i svårigheter
• Konstruktion och kritisk analys av uppgifter och prov som kan användas som grund för bedömning AV och FÖR lärande
• Validitet, reliabilitet och rättssäkerhet i relation till bedömning

Förkunskapskrav

Genomgångna kurser termin 1 och 2 på kompletterande pedagogisk utbildning eller motsvarande samt godkända ämnesstudier i antagningsämnet omfattande minst 90 hp. Dessutom krävs godkända resultat i Utbildningsvetenskaplig kärna 15 hp och Verksamhetsförlagd utbildning II 7,5 hp eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: LBKR23
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-06-08 12:52:41