Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Strategisk kommunikation för samhällsberedskap 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Krisberedskap
  • Risk- och kriskommunikation
  • Kommunikatörers arbetsmetoder och yrkesroll
  • Intersektionell riskteori
  • Krisretorik
  • Rollspel

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser om minst 45 hp i huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LCPK13
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-06-08 12:52:44