Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Didaktik i förskola II 15 hp

Kursinnehåll

  • Filosofiska och teoretiska perspektiv på lek, utforskande, lärande och omsorg i relation till subjektskapande
  • Estetiska lärprocesser
  • Förskolans didaktik och undervisning
  • Förskollärares förhållningsätt till undervisning och omsorg
  • Interkulturalitet och flerspråkighet i förskolan

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 120 hp inom förskollärarprogrammet varav 33 hp i utbildningsvetenskaplig kärna där Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap i förskolan, 7,5 hp eller motsvarande ska ingå. I Förskolepedagogiskt område 60 hp ska Didaktiskt arbete i förskolan I, 15 hp eller motsvarande ingå. Därutöver ska godkänt resultat i Verksamhetsförlagd utbildning III, 7,5 hp ingå eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: LD2R23
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2024-05-29 15:52:26