Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Digitalization and Implementation Processes in School 2 (DIP II) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Den här kompletterande fortsättningskursen förbereder skolledare, lärare och forskare för att fatta välgrundade beslut och vidta balanserade åtgärder angående digitalisering i skolan.

Digitaliseringen av utbildningssektorn är en av de mest brännande frågorna nationellt och internationellt. Trots globala gap, har skolor i många länder en relativt lång historia av att använda digitala verktyg. Men är det tillräckligt att implementera digitala verktyg om undervisningsmetoderna fortfarande är desamma? För att fullt ut dra nytta av fördelarna med digitala verktyg och resurser i skolan, krävs en bedömning av det pedagogiska eller administrativa mervärdet, samt av om verktyg bara har ett nyhetsvärde och/eller innebär begränsningar. Oavsett nationella regleringar och mål, genomförs den reella digitaliseringen i skolsammanhang, på en lokal nivå. I fokus på denna kurs är ett individuellt, praktiskt fältarbete inom digitalisering och implementeringsprocesser. Med ett internationellt perspektiv kommer digitaliseringsprocesser att granskas i både nationella och globala sammanhang.

Digitalisering och implementeringsprocesser i skolan, 2 (DIP II) är en kurs på avancerad nivå och en fortsättningskurs till Digitalisering och implementeringsprocesser i skolan, 1 (DIP I). Syftet med kursen är att
implementera teoretiska perspektiv från DIP i praktiken.

Kursinnehåll

  • Praktiskt fältarbete med fokus på digitalisering och implementeringsprocesser

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om minst 180 hp med minst 90 hp inom utbildningsvetenskap, samhällsvetenskap eller ett relaterat område, inklusive ett självständigt arbete, samt genomgången kurs Digitalization and Implementation Processes in School I (DIP I) eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska 6. Dispens ges från kravet i svenska.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: LD2S23
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-10-20 08:54:33