Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Didaktiskt arbete i förskolan III 15 hp

Kursinnehåll

• Demokrati och interkulturalitet i förskolan
• Grupprocesser
• Kollegialt lärande
• Förskollärarprofessionen
• Förskolans organisation och didaktik

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på minst 120 hp inom förskollärarprogrammet varav 33 hp i utbildningsvetenskaplig kärna där Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap i förskolan, 7,5 hp eller motsvarande ska ingå. I Förskolepedagogiskt område 60 hp ska Didaktiskt arbete i förskolan I, 15 hp eller motsvarande ingå. Utöver det krävs genomgången kurs Didaktiskt arbete i förskolan II, 15hp eller motsvarande. Därutöver ska godkänt resultat i Verksamhetsförlagd utbildning III, 7,5 hp ingå eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: LD3R23
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-09-07 08:32:46