Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Didaktiskt arbete i förskolan I 15 hp

Kursinnehåll

Kursen består av två delkurser om vardera 7,5 hp:
Delkurs 1: Lek, lärande och estetiska uttrycksformer 1, 7,5 hp
Delkurs 2: Projekt och temaarbete 1, 7,5 hp

Delkurs 1: Lek, lärande och estetiska uttrycksformer 1, 7,5 hp
Play, Learning and Aestetic Expression in Preschool Education 1, 7.5 credits

Innehåll
 • Pedagogisk miljö
 • Lekens betydelse för alla barns liv, lärande och utveckling
 • Omsorgens betydelse i förskolan
 • Praktiska och estetiska lärprocesser - fantasi och kreativitet
 • Förskoledidaktik
 • Metoder, resultat och slutsatser i vetenskapliga texter


Delkurs 2: Projekt och temaarbete 1, 7,5hp
Project and Thematically-Oriented Approaches in Preschool Education 1, 7.5 credits

Innehåll
 • Organisering av projekt och temaarbeten i förskolan
 • Integrerat arbetssätt genom projektarbete
 • Historik kring temaarbete
 • Drama, musik och saga som mål och medel
 • Digitala medier i projekt och temaarbete
 • Pedagogisk dokumentation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B, Matematik A och genomgången termin 1 på förskollärarprogrammet eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LDFK12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2021-12-06 15:30:05