Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Didaktik inom pedagogisk utbildning 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Planering, genomförande, bedömning och utvärdering av undervisning i relation till aktuella styrdokument
  • Didaktiska teorier och didaktikens huvudfrågor
  • Mångkulturalitet och interkulturella perspektiv på undervisning
  • Estetiska lärprocesser
  • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
  • Medie- och informationskunnighet

Förkunskapskrav

Godkända ämnesstudier omfattande minst 90 hp i antagningsämnet inom kompletterande pedagogisk utbildning.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: LDPR22
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-07-11 14:01:08