Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Examensarbete för grundlärare fritidshem 15 hp

Kursinnehåll

• Formulering av problemställning och forskningsplan
• Kritisk granskning av vetenskapliga dokument
• Val av teori och metod
• Analys av empiriskt material
• Oppositionsseminarium

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat om minst 30 hp i utbildningsvetenskaplig kärna, 30 hp i fritidspedagogik samt godkänt resultat på Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare fritidshem 7,5 hp. Därutöver genomgångna kurser Vetenskaplig metod för grundlärare fritidshem 7,5 hp och Verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare fritidshem 10,5 hp eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2E
Kurskod/Ladokkod: LEFP12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-09-26 09:16:19