Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Examensarbete för förskollärare 15 hp

Kursinnehåll

  • Informationssökning
  • Vetenskapliga dokuments utformning
  • Kritisk granskning av vetenskapliga dokument
  • Genomförande av en studie av relevans för förskolans verksamhet
  • Identifiering av behov av ytterligare kunskap för att utveckla förskoleverksamhet
  • Akademisk argumentation
  • Presentation av en uppsats med oppositionsförfarande

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat i Förskola, skola och läraryrket på vetenskaplig grund för förskollärare, 10,5 hp, Lärande och utveckling för förskollärare, 7,5 hp, Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare, 7,5 hp och Uppföljning, utvärdering och utveckling I, 7,5 hp eller motsvarande. Dessutom krävs godkänt resultat inom Förskolepedagogiskt område, 45 hp varav Didaktiskt arbete i förskolan I, 15 hp och Barns språkliga lärande och kommunikation i förskolan, 15 hp ska ingå samt godkänt resultat i Verksamhetsförlagd utbildning II, 7,5 hp eller motsvarande. Utöver det krävs genomgången kurs i Naturvetenskap och teknik i förskolan, 15 hp, Utforskande matematik i förskolan, 15 hp och Förskollärarens profession, 7,5 hp eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2E
Kurskod/Ladokkod: LELP12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2024-02-02 10:24:25