Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Förskolan i ett föränderligt samhälle (UVK) 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter ett ur hållbarhetsperspektiv
  • Likvärdig utbildning i förskolan ur ett demokratiskt perspektiv
  • Interkulturalitet ur ett lokalt och globalt perspektiv på förskolan
  • Etik för ett hållbart samhälle ur förskolans perspektiv
  • Läroplansteori och utbildningsfilosofi

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat i Förskola, skola och läraryrket på vetenskaplig grund för förskollärare, 10,5 hp, Lärande och utveckling för förskollärare, 7,5 hp och Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare, 7,5 hp. Dessutom krävs godkänt resultat inom Förskolepedagogiskt område, 30 hp varav Didaktiskt arbete i förskolan I, 15 hp ska ingå samt godkänt resultat i Verksamhetsförlagd utbildning I, 4,5 hp. Utöver det krävs genomgången Verksamhetsförlagd utbildning II, 7,5 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LFFN12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2022-06-03 10:12:19