Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund för grundlärare (UVK) 10,5 hp

Kursinnehåll

• Förskolans/skolans uppdrag, organisation, styrning och verksamhet ur historiska och nutida perspektiv
• Förskolans/skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna, inklusive barnkonventionen
• Skoljuridik
• Förskola/skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
• Förskollärarens/lärarens uppdrag
• Läroplansteori
• Didaktikens grundläggande frågor
• Pedagogik ur ett idéhistoriskt och utbildningsfilosofiskt perspektiv
• Kommunikativa uttryckssätt
• Artikelsök

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och registrerad student på termin 1 på Grundlärarprogrammet eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: LFGG11
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2022-05-25 09:18:46