Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Förskollärarens profession 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Förskolläraryrkets etik och ansvarsområden
  • Förskolepedagogiska inriktningar
  • EDUCARE
  • Internationella perspektiv på förskolläraryrket

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat i Förskola, skola och läraryrket på vetenskaplig grund för förskollärare, 10,5 hp, Lärande och utveckling för förskollärare, 7,5 hp och Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare, 7,5 hp. Dessutom krävs godkänt resultat inom Förskolepedagogiskt område, 30 hp varav Didaktiskt arbete i förskolan I, 15 hp ska ingå samt godkänt resultat i Verksamhetsförlagd utbildning I, 4,5 hp. Utöver det krävs genomgången Verksamhetsförlagd utbildning II, 7,5 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LFPN12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2022-06-03 10:12:18